Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаПро РНБОУІсторична довідка про діяльність Ради національної безпеки і оборони України

Історична довідка про діяльність РНБОУ

Указом Президента України від 30 серпня 1996 року N 772 відповідно до статті 107 Конституції України утворено Раду національної безпеки і оборони України - постійно діючий конституційний орган з питань координації та контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Раду національної безпеки і оборони України утворено замість Ради оборони України та Ради національної безпеки України, які працювали у період з 1991 до 1996 року.

Раду оборони України було утворено постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 1991 року N 1658-XII. Згідно з Положенням про Раду оборони цей орган було визначено як вищий державний орган колегіального керівництва питаннями оборони і безпеки України, який утворюється з метою захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та недоторканності республіки, вироблення стратегії і постійного вдосконалення політики у сфері оборони і державної безпеки, всебічної наукової оцінки характеру військової загрози, визначення ставлення до сучасних війн, ефективного контролю за виконанням завдань держави та її інститутів по підтриманню обороноздатності України на рівні оборонної достатності.

Розпорядженням Президента України від 23 січня 1992 року N 28 відповідальним секретарем Ради оборони України було призначено ВІТОВСЬКОГО Мирослава Івановича, який обіймав цю посаду до 30 листопада 1995 року.

До складу Ради оборони згідно з постановою Верховної Ради України від 9 квітня 1992 року N 2261-XII входили Президент України - Голова Ради оборони України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-Міністр України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, Голова Служби безпеки України, Командуючий Національною гвардією України, Командуючий Прикордонними військами України.

Згідно з Тимчасовим положенням про Раду національної безпеки України, затвердженим Розпорядженням Президента України від 3 липня 1992 року N 117, Раду було визначено як консультативно-дорадчий орган у системі державної виконавчої влади при Президенті України, головним завданням якого є підготовка пропозицій та проектів рішень Президента України щодо реалізації політики у сфері захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки України.

З 1 липня по 19 листопада 1992 року посаду Державного радника України з питань національної безпеки, Секретаря Ради національної безпеки України, а з 19 листопада 1992 року по 19 квітня 1993 року - Радника Президента України з питань національної безпеки - Секретаря Ради національної безпеки при Президенті України обіймав СЕЛІВАНОВ Володимир Миколайович.

1 грудня 1993 року Секретарем Ради національної безпеки при Президентові України - Керівником апарату Ради національної безпеки при Президентові України був призначений КАРТАВЦЕВ Валерій Степанович (обіймав цю посаду до 5 серпня 1994 року).

Розпорядженням Президента України від 5 серпня 1994 року N 95 Секретарем Ради національної безпеки при Президенті України, а Указом Президента України від 17 жовтня 1994 року N 613 Секретарем Ради національної безпеки при Президентові України - Радником Президента України з питань національної безпеки був призначений ГОРБУЛІН Володимир Павлович.

Указом Президента України від 23 серпня 1994 року N 469 було затверджено нове Положення про Раду. Згідно з ним Раду визначено як колегіальний орган при Президентові України, який здійснює організаційно-координаційну діяльність в галузі забезпечення національної безпеки.

З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України розпочався новий період у діяльності Ради. Згідно із статтею 107 Основного закону:

"Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом".

Указом Президента України від 30 серпня 1996 року N 772 відповідно до статті 107 Конституції України було також утворено Апарат Ради. Указом Президента України від 4 жовтня 1996 року N 927 затверджено Положення про Апарат Ради (нову редакцію Положення затверджено Указом Президента України від 14 жовтня 2005 року N 1446, останні зміни Положення затверджені Указом Президента України від 6 квітня 2012 року №251/2012).

Формування законодавчої бази з питань діяльності Ради було завершено з прийняттям 5 березня 1998 року Закону України N 183/98-ВР "Про Раду національної безпеки і оборони України".

За період з дня утворення Ради національної безпеки і оборони України посаду Секретаря Ради обіймали:

ГОРБУЛІН Володимир Павлович (з 30 серпня 1996 р. по 10 листопада 1999 р.);

МАРЧУК Євген Кирилович (з 10 листопада 1999 р. по 25 червня 2003 р.);

РАДЧЕНКО Володимир Іванович (з 2 вересня 2003 р. по 20 січня 2005 р.);

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович (з 8 лютого по 8 вересня 2005 р.);

КІНАХ Анатолій Кирилович (з 27 вересня 2005 р. по 16 травня 2006 р.);

ГОРБУЛІН Володимир Павлович (виконуючий обов'язки Секретаря РНБОУ з 24 травня по 10 жовтня 2006 р.);

ГАЙДУК Віталій Анатолійович (з 10 жовтня 2006 р. по 12 травня 2007 р.);

ПЛЮЩ Іван Степанович (з 12 травня по 26 листопада 2007 р.);

БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна ( з 24 грудня 2007 р. по 14 лютого 2012 р.);

КЛЮЄВ Андрій Петрович (з 14 лютого 2012 р. по 24 січня 2014 р.);

ПАРУБІЙ Андрій Володимирович (з 27 лютого 2014 р. по 7 серпня 2014 р.)

ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович (з 15 грудня 2014 р. по 19 травня 2019 р.)

ДАНИЛЮК Олександр Олександрович (з 28 травня 2019 р. по 30 вересня 2019 р.) 

ДАНІЛОВ Олексій Мячеславович (з 3 жовтня 2019 р. до сьогодні).