Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 737/2023 / 2023-11-07

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року» (додається, для службового користування, без підпункту 10 пункту 1, підпункту 2 пункту 4, пункту 6 – відкрита інформація).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 листопада 2023 року
 

Введено в дію
Указом Президента України
від 7 листопада 2023 року
№ 737/2023

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 7 листопада 2023 року

Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року

З метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці, посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) прийняти у місячний строк рішення щодо:

а) погашення заборгованості державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ перед постачальником «останньої надії» та постачальниками універсальних послуг за спожиту електричну енергію;

б) реконструкції з використанням газопоршневих та газотурбінних установок теплоелектроцентралей, що є в управлінні акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», з метою створення високоманеврових потужностей;

в) організації гарантованих постачань вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону;

2) внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити їх супроводження до прийняття відповідних законів щодо внесення змін до:

а) Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива;

б) деяких законів України щодо транспонування актів права Європейського Союзу на виконання рішень Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 30 листопада 2021 року № 2021/13/МС-EnC та від 15 грудня 2022 року № D/2022/03/MC-EnC;

в) Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за несанкціонований відбір газу операторами газорозподільних систем та промисловими споживачами для недопущення здійснення суб’єктами ринку природного газу несанкціонованих відборів природного газу з газотранспортної системи України;

3) забезпечити супроводження у Верховній Раді України до прийняття відповідних законів проектів законів України:

а) «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей провадження господарської діяльності з надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану» (реєстр. № 9236 від 24 квітня 2023 року);

б) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива» (реєстр. № 9596 від 9 серпня 2023 року);

в) «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива» (реєстр. № 9597 від 9 серпня 2023 року);

4) опрацювати у місячний строк питання щодо законодавчого врегулювання:

а) спрямування частини надходжень від сплати акцизного податку, яка сплачується виробниками електричної енергії за вироблену електричну енергію, на фінансування бюджетних програм, спрямованих, зокрема, на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії;

б) погашення заборгованості на ринку електричної енергії;

5) опрацювати у місячний строк питання:

а) підвищення ефективності реалізації державного енергетичного нагляду у сфері електроенергетики, теплопостачання та на ринку природного газу;

б) державного стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в територіальних громадах на підставі економічно обґрунтованих рішень;

в) збільшення пропускної здатності потужностей газотранспортної системи України для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах газу;

г) державної підтримки національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування з метою отримання ними дешевих кредитних коштів для подальшого їхнього розвитку, розширення номенклатури виробництва та працевлаштування населення;

ґ) розширення державної цільової підтримки національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування, діяльність яких спрямована на імпортозаміщення та/або локалізацію виробництва в межах території України;

д) запровадження мобільної генерації для забезпечення збільшення маневрових потужностей та покриття аварійної потреби в електропостачанні в окремих енерговузлах та районах; забезпечення підвищення рівня безпеки постачання електроенергії, включаючи формування резервів пересувних (авто) трансформаторів, розподільних пристроїв, накопичувачів енергії (акумуляторів), пересувних електростанцій, зокрема парогазових;

е) звільнення від оподаткування ввізним митом і податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та від оподаткування податком на додану вартість постачання на митній території України товарів та/або послуг, що надаються безоплатно або за фінансування Фондом енергетичної підтримки України Енергетичного Співтовариства як допомога суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на ринку електричної енергії (виробництво, передача, розподіл електричної енергії), для цілей відновлення, ремонту та інженерно-технічного захисту інфраструктури таких підприємств, на період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування, та за результатами вжити відповідних заходів;

6) вжити у шестимісячний строк заходів з нормативно-правового врегулювання питань:

а) застосування на час дії воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення або скасування для великих спалювальних установок, обладнання, що забезпечує резервне енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, значень гранично допустимих викидів, установлених у дозвільних документах станом на 24 лютого 2022 року;

б) внесення змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р, у частині актуалізації строків досягнення значень гранично допустимих викидів для забезпечення виконання після ухвалення за письмовою процедурою рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства про перенесення строків виконання заходів Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок;

в) встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту газу природного українського походження;

г) визначення порядку компенсації втрат постачальників універсальних послуг на ринку електричної енергії від зниження рівня розрахунків побутовими споживачами для цілей погашення заборгованості побутових споживачів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, за період дії воєнного стану;

7) організувати у шестимісячний строк затвердження:

а) планів заходів для:

підтримки термомодернізації будівель;

енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії;

енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення;

б) порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричних потужностей;

в) плану дій щодо погашення заборгованості на ринку електричної енергії, що утворилася до запровадження нової моделі ринку електричної енергії, – з 1 липня 2019 року та після цього;

г) комплексу заходів з розширення державної цільової підтримки національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування, діяльність яких спрямована на імпортозаміщення та/або локалізацію виробництва в межах території України, що, зокрема, потребуватимуть внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» стосовно передбачення застосування замовниками при закупівлі енергетичного обладнання обов’язкових вимог щодо наявності визначеного законодавством ступеня локалізації виробництва;

ґ) положення про недопущення в умовах дії правового режиму воєнного стану припинення постачання електричної енергії споживачам, які імпортують електричну енергію в установленому порядку;

8) проаналізувати у шестимісячний строк законодавчі акти стосовно забезпечення можливості функціонування у територіальних громадах систем розподілу micro grid на базі «розумних мереж» та у разі необхідності підготувати й унести до Верховної Ради України законопроекти про внесення відповідних законодавчих змін;

9) разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у місячний строк:

а) опрацювати питання збалансування фінансового стану учасників ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, шляхом удосконалення фінансового механізму покладення таких спеціальних обов’язків;

б) розробити зміни до законодавства з метою врегулювання питання тимчасового зупинення здійснення операцій купівлі / продажу електричної енергії та супутніх послуг для електроустановок учасників ринку, які розташовуються (розташовувалися) на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих після 24 лютого 2022 року, та працюють несинхронно з об’єднаною енергосистемою України, до моменту їх деокупації та відновлення нормального режиму роботи в об’єднаній енергетичній системі України;

10) для службового користування;

11) разом із міжнародними фінансовими організаціями опрацювати у місячний строк питання щодо надання фінансових ресурсів для підтримки енергетичного та житлового сектору з метою сталого проходження опалювального сезону 2023/24 року;

12) разом із Національною академією наук України розробити у шестимісячний строк нову редакцію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок;

13) разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та фаховими громадськими організаціями у місячний строк розробити план заходів щодо розвитку розподіленої генерації в регіонах України, зокрема щодо створення в територіальних громадах систем розподілу micro grid на базі «розумних мереж», у тому числі для енергетичних кооперативів, передбачивши відповідні джерела фінансування, необхідні для його реалізації;

14) забезпечити у двомісячний строк розміщення газових генераторів електричної енергії на об’єктах газотранспортної системи;

15) вжити до 31 грудня 2024 року заходів щодо реалізації проектів виробництва біометану з метою підтримки сталого проходження опалювальних сезонів;

16) на постійній основі вживати заходів для залучення вітчизняних суб’єктів господарювання до закупівель природного газу «AggregateEU»;

17) забезпечити у повному обсязі фінансування проектів із захисту критичної інфраструктури, виконання яких здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1482.

2. Міністерству енергетики України у шестимісячний строк:

1) опрацювати питання внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо застосування алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання операторами систем розподілу та постачальниками електричної енергії;

2) опрацювати питання щодо зменшення обсягів споживання природного газу тепловими електростанціями й теплоелектроцентралями та визначити заходи стимулювання для використання генерувальними підприємствами альтернативних видів палива, мазуту;

3) разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вжити заходів щодо зниження взаємної заборгованості на ринку електричної енергії, зокрема на балансуючому ринку, на ринку допоміжних послуг, послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, та збільшення експортних потужностей для забезпечення транскордонної торгівлі електричною енергією;

4) разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опрацювати питання погашення заборгованості з різниці у тарифах та компенсації учасникам ринку природного газу та ринку електричної енергії витрат, пов’язаних із виконанням покладених на них спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

5) розробити за участю Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної інспекції енергетичного нагляду України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», операторів систем розподілу, обласних, Київської міської державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та затвердити перелік типових схем та способів альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

3. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України у місячний строк розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до нормативно-правових актів щодо врегулювання погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, яка не пов’язана з утворенням заборгованості за природний газ через різницю в тарифах на теплову енергію.

4. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

1) забезпечити приведення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринку електричної енергії України у відповідність із показниками граничних цін на електричну енергію згідно з Методикою визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 вересня 2022 року № 1221;

2) для службового користування;

3) опрацювати питання щодо забезпечення умов роботи нових високоманеврових потужностей на ринку допоміжних послуг, створених шляхом реконструкції з використанням газопоршневих та газотурбінних установок теплоелектроцентралей, що є в управлінні акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», з метою створення високоманеврових потужностей;

4) опрацювати питання щодо забезпечення економічних умов для залучення імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року;

5) разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями, за участю органів місцевого самоврядування визначити джерела фінансування для забезпечення функціонування обладнання альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

5. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, у місячний строк опрацювати питання щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження діяльності операторів зв’язку з метою забезпечення резервним / автономним живленням об’єктів зв’язку, що забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури.

6. Для службового користування.

7. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування у місячний строк:

1) проаналізувати потенціал та ресурс регіону для максимального збільшення використання та виробництва (видобутку) альтернативних видів палива для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року;

2) вжити заходів щодо актуалізації (затвердження) регіональних стратегій та програм розвитку, місцевих програм щодо збільшення використання розподіленої генерації, альтернативних джерел енергії та підвищення енергоефективності із забезпеченням відповідного фінансування;

3) опрацювати питання залучення в установленому порядку ресурсів територіальних громад до подолання кризових ситуацій в енергетичній сфері;

4) затвердити плани заходів із забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність територіальних громад, з урахуванням дій щодо посилення захисту таких об’єктів від фізичних та кіберзагроз;

5) затвердити перелік об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах;

6) забезпечити підготовку вузлів під’єднання об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах, для випадків застосування схем резервного енергозабезпечення;

7) опрацювати питання щодо внесення змін до регіональних стратегій та програм розвитку стосовно встановлення автономних систем освітлення пішохідних переходів та енергозабезпечення світлофорів;

8) здійснити оцінку енергетичного потенціалу місцевих водних ресурсів та його реалізацію з метою створення об’єктів альтернативної генерації з розподіленою структурою, зокрема ресурсів річок Тиса, Тересва та Дністер.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ