Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 842/2023 / 2023-12-22

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2023 року "Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2023 року "Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 грудня 2023 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 22 грудня 2023 року № 842/2023

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 22 грудня 2023 року

Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень

 

Розглянувши стан та структуру захворюваності населення на злоякісні новоутворення, особливості організаційно-структурної моделі надання медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями, їх вплив на здоров'я громадян та демографічну ситуацію в державі, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що наявна система організації медичної допомоги населенню не спроможна ефективно реагувати на загрозливу тенденцію до зростання рівня передчасної смертності населення України від злоякісних новоутворень, що формує реальні та потенційні загрози національній безпеці та національним інтересам України, а також створює несприятливі умови для забезпечення реалізації в Україні Цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй до 2030 року в частині зменшення на третину передчасної смертності від неінфекційних захворювань шляхом профілактики і лікування.

Ураховуючи, що відповідно до статті 3 Закону України "Про національну безпеку України" державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист людини і громадянина, зокрема їхніх життя і гідності, на підставі положень Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021, беручи до уваги рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", уведене в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року № 369/2021, та резолюцію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я "Профілактика раку і боротьба з ним в контексті комплексного підходу" (WHA70.12), з метою забезпечення конституційного права громадян України на охорону здоров'я і медичну допомогу Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити у тримісячний строк розроблення та затвердити Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року, визначивши основні цілі та завдання держави у цій сфері, передбачивши, зокрема:

забезпечення ефективного функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

актуалізацію структурно-організаційної моделі системи надання медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями на рівні медичної допомоги із застосуванням телемедицини тощо;

забезпечення розвитку провідного клінічного державного некомерційного підприємства Міністерства охорони здоров'я України з питань онкології, променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини, визначеної мережі міжрегіональних референс-центрів, які надають медичну допомогу дітям зі злоякісними новоутвореннями;

забезпечення розробки та поетапного впровадження програм ранньої діагностики визначених видів злоякісних новоутворень відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій;

здійснення аналізу територіального та професійного розподілу чинників ризику виникнення злоякісних новоутворень з метою виявлення груп ризику для залучення таких категорій населення до програм обов'язкового скринінгу злоякісних новоутворень;

заходи з метою вироблення високого рівня онкологічної настороженості медичних працівників під час надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги пацієнтам;

удосконалення клінічних маршрутів пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями;

поступове розширення переліку медичних послуг, що надаватимуться в рамках програми медичних гарантій хворим на злоякісні новоутворення;

доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень до сучасних вимог;

забезпечення розвитку вітчизняних фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань онкології на принципах доказової медицини;

заходи для максимального охоплення спеціальним лікуванням хворих на злоякісні новоутворення на основі мультидисциплінарного підходу;

запровадження системи моніторингу показників ранньої діагностики злоякісних новоутворень відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій та віддалених результатів лікування злоякісних новоутворень у дорослих та дітей з визначенням пріоритетності тривалості та якості життя пацієнта;

створення умов для реабілітації у сфері охорони здоров'я, психологічної, професійної та соціальної реабілітації пацієнтів з онкологічною патологією з метою підвищення рівня якості їх життя або забезпечення доступу до системи якісної паліативної допомоги;

реалізацію комплексу заходів щодо належного забезпечення населення паліативною допомогою;

запровадження багаторівневої системи заходів щодо профілактики злоякісних новоутворень з урахуванням наявної та оновленої інформації про розподіл та інтенсивність впливу чинників їх виникнення, у тому числі поведінкових факторів ризику;

збереження кадрового потенціалу закладів охорони здоров'я, у тому числі комунальних (державних) некомерційних підприємств, що надають медичну допомогу хворим на онкологічні захворювання шляхом мультидисциплінарного підходу;

імплементацію Директиви 2004/37/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист працівників від ризиків, пов'язаних з ураженням канцерогенами або мутагенами на роботі (шоста окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви Ради 89/391/ЄЕС) та Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 про захист здоров'я і безпеку працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС);

створення мережі лабораторій з дослідження всього спектра канцерогенних факторів відповідно до їх міжнародної класифікації;

забезпечення оцінки безпечності хімічних речовин, класифікації небезпечності хімічної продукції, заборони хімічних речовин, обмеження використання хімічних речовин, виведення з ринку особливо небезпечних хімічних речовин, що мають канцерогенний характер, відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією";

удосконалення системи показників питної води та питного водопостачання під час проведення державного моніторингу у сфері питної води та питного водопостачання;

модернізацію технологічних процесів з метою мінімізації впливу канцерогенних факторів до рівня, який відповідає вимогам безпеки;

удосконалення виробничого контролю за вмістом хлорорганічних сполук у воді питній з поверхневих джерел водопостачання на підприємствах питного водопостачання для забезпечення дослідження безпечності та якості питної води відповідно до гігієнічних вимог за санітарно-токсикологічними показниками (органічними компонентами);

забезпечення ефективної реалізації державного контролю за показниками вмісту нікотину, монооксиду вуглецю та смоли, а також показників вмісту інших шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах;

реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання алкогольних напоїв та напоїв з додаванням цукру, зокрема забезпечення підвищення рівня оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв і запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних речовин;

опрацювання питання щодо включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування інформації про канцерогенні фактори, впливу яких зазнали та зазнають працівники;

перегляд переліку професійних захворювань;

забезпечення належної інформатизації державних та комунальних некомерційних підприємств, у яких надається медична допомога пацієнтам з онкологічною патологією, з урахуванням Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411;

створення передумов, стимулів, переваг тощо з метою заохочення  відповідального ставлення громадян до власного здоров'я;

опрацювання питання щодо запровадження стимулів для роботодавців, працівники яких мають регулярно проходити медичні обстеження, для проходження працівниками таких обстежень, у тому числі онкоскринінгу;

2) забезпечити у місячний строк після затвердження Національної стратегії контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року розроблення та затвердити план дій на період до 2025 року щодо виконання зазначеної Національної стратегії, визначивши інструменти для реалізації заходів, ключові цільові показники та індикатори оцінки результативності;

3) ужити у тримісячний строк заходів щодо ефективного функціонування державної централізованої системи збирання, обробки та аналізу спеціальної медичної статистичної інформації щодо захворюваності на злоякісні новоутворення, передбачивши заходи для посилення аналітичної складової такої інформації;

4) забезпечити у тримісячний строк внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285, у частині встановлення актуалізованих організаційних, кадрових і технологічних вимог до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов'язкових для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема за спеціальностями "Дитяча онкологія", "Дитяча гематологія-онкологія", "Клінічна онкологія", "Онкогінекологія", "Онкоотоларингологія", "Онкохірургія", "Променева терапія", "Радіологія", "Радіонуклідна діагностика";

5) забезпечити до 31 грудня 2023 року:

а) імплементацію в національне законодавство положень Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю);

б) виконання зобов'язань України відповідно до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням, Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі;

6) забезпечити, починаючи з 1 січня 2024 року, запровадження:

а) пакетів медичних послуг у межах програми медичних гарантій – для популяційного скринінгу злоякісних новоутворень у дорослого населення відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій, з поступовим розширенням категорій населення та переліку груп злоякісних новоутворень, щодо яких проводиться такий скринінг;

б) коригувальних (підвищених та понижених) коефіцієнтів до тарифів на медичні послуги, які надаються в межах програми медичних гарантій надавачами первинної медичної допомоги, залежно від досягнутого рівня охоплення населення програмами популяційного онкоскринінгу;

в) механізму формування потреби та забезпечення закладів державної та комунальної форм власності високотехнологічним медичним обладнанням, яке застосовується для діагностики та лікування злоякісних новоутворень, виключно на підставі проведення аудиту наявності такого обладнання та ефективності його використання, дотримання раціонального навантаження тощо;

7) запровадити до 31 грудня 2024 року внесення даних до медичних записів в електронній системі охорони здоров'я відповідно до рекомендацій Міжнародної агенції з дослідження раку і Європейської мережі канцер-реєстрів, забезпечивши, у тому числі:

впровадження міжнародних класифікацій та кодифікаторів, визначених для реєстрації онкологічних захворювань;

розробку та постійне оновлення методичних рекомендацій щодо ведення електронних медичних записів;

розширення функціональних можливостей електронної системи охорони здоров'я для забезпечення збору та зберігання даних про осіб, які пройшли онкоскринінг, результати виявлених передракових станів, захворюваність на злоякісні новоутворення.

2. Міністерству охорони здоров'я України:

1) опрацювати у тримісячний строк питання:

а) доцільності запровадження у рамках програми медичних гарантій для визначених категорій пацієнтів пакета медичних послуг з молекулярно-генетичних, імунологічних, морфологічних досліджень тощо для попередження та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, призначення адекватного лікування тощо;

б) проведення державної оцінки медичних технологій щодо вакцин проти вірусу папіломи людини з метою вивчення питання доцільності запровадження в Україні обов'язкової вакцинації населення проти папіломавірусу людини (ВПЛ) для профілактики раку шийки матки та у разі необхідності внести відповідні зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595;

в) визначення доцільності доповнення Національного переліку основних лікарських засобів сучасними лікарськими засобами з доведеною ефективністю для лікування онкологічних та онкогематологічних захворювань з метою розширення можливостей для надання медичної допомоги;

г) розширення переліку лікарських форм медичних препаратів для лікування болю з метою включення їх до програми "Доступні ліки";

2) забезпечити до 31 грудня 2023 року оновлення медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги під час діагностики та лікування злоякісних новоутворень;

3) забезпечити розробку та затвердження у шестимісячний строк:

а) порядку популяційного скринінгу для ранньої діагностики злоякісних новоутворень відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій, у тому числі на первинному рівні медичної допомоги, передбачивши, з-поміж іншого, децентралізовані механізми виявлення ризиків виникнення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях із застосуванням засобів телемедицини, дистанційних консультацій (включаючи чат-боти) тощо;

б) порядку скринінгу та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, моніторингу стану здоров'я пацієнтів з груп ризику та з передпухлинною патологією.

3. Міністерству охорони здоров'я України разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями та за участю органів місцевого самоврядування:

1) опрацювати у тримісячний строк питання щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я або їх структурних підрозділів, у яких надається паліативна допомога, з урахуванням потреб населення та з метою створення мережі паліативних відділень та хоспісів, а також розвитку мобільної паліативної допомоги незалежно від місця проживання чи перебування пацієнтів та підвищення доступу пацієнтів онкологічного профілю до медичних послуг з якісної паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій;

2) забезпечувати систематичне підвищення рівня професійної підготовки лікарів та інших медичних працівників закладів охорони здоров'я, у тому числі комунальних (державних) некомерційних підприємств, що надають медичну допомогу хворим на онкологічні захворювання, з питань сучасних підходів до діагностики та лікування онкологічних захворювань;

3) забезпечити у тримісячний строк запровадження та реалізацію:

а) місцевих програм для ранньої діагностики найбільш поширених серед населення злоякісних новоутворень;

б) програм місцевих стимулів для збереження у комунальних закладах охорони здоров'я висококваліфікованих медичних працівників за спеціальностями "Дитяча онкологія", "Дитяча гематологія-онкологія", "Клінічна онкологія", "Онкогінекологія", "Онкоотоларингологія", "Онкохірургія", "Променева терапія", "Радіологія", "Радіонуклідна діагностика" тощо.

4. Міністерству охорони здоров'я України разом з Міністерством освіти і науки України:

1) забезпечити у місячний строк запровадження програм навчання лікарів-спеціалістів, які, зокрема, надають первинну медичну допомогу, з метою ефективної профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, та удосконалення програм навчання для лікарів за спеціальністю "Клінічна онкологія";

2) розглянути у двомісячний строк питання щодо введення резидентури в закладах вищої (післядипломної) освіти у сфері охорони здоров'я із лікарських спеціальностей "Дитяча онкологія", "Дитяча гематологія-онкологія", "Клінічна онкологія", "Онкогінекологія", "Онкоотоларингологія", "Онкохірургія", "Променева терапія", "Радіологія", "Радіонуклідна діагностика".

5. Міністерству охорони здоров'я України разом з Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури та інформаційної політики України, обласними, Київською міською державними адміністраціями та за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів для запровадження та практичної реалізації програм місцевих стимулів для максимального охоплення дорослого населення програмами рутинного або обов'язкового скринінгу злоякісних новоутворень у встановленому порядку.

6. Міністерству охорони здоров'я України разом з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерством оборони України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України провести у шестимісячний строк з урахуванням наявного міжнародного досвіду вивчення ймовірних ризиків виникнення злоякісних новоутворень, зумовлених воєнними чинниками (воєнне забруднення, фізичні та психічні травми, надмірні навантаження тощо), для виявлення серед населення відповідних груп ризику та їх залучення до програм рутинного або обов'язкового онкоскринінгу.

7. Міністерству охорони здоров'я України разом з Міністерством економіки України розробити та затвердити до 31 грудня 2023 року з урахуванням вимог Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 про захист здоров'я і безпеку працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні

статті 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС), стандарти нагляду, у тому числі медичного, за станом здоров'я працівників, які зазнають впливу канцерогенних факторів, із проведенням програм обов'язкового скринінгу злоякісних новоутворень.

8. Міністерству цифрової трансформації України разом з Міністерством охорони здоров'я України затвердити у шестимісячний строк та забезпечити практичну реалізацію комплексу заходів з інформування (нагадувань) населення про необхідність проходження програм скринінгу злоякісних новоутворень та самообстеження для сприяння ранній діагностиці злоякісних новоутворень, зокрема за допомогою відповідного мобільного додатка.

9. Міністерству культури та інформаційної політики України разом з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством освіти і науки України, обласними, Київською міською державними адміністраціями, за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та органів місцевого самоврядування забезпечити затвердження до 31 грудня 2023 року та реалізацію комунікаційної стратегії щодо профілактики злоякісних новоутворень шляхом проведення регулярних інформаційних кампаній, спрямованих на різні вікові категорії населення із широким залученням до цієї роботи медичних працівників та працівників сфери освіти, пацієнтської спільноти, представників громадськості, медіа- та онлайн-ресурсів, передбачивши, зокрема, надання інформації стосовно:

переваг здорового способу життя, раціонального харчування та фізичної активності;

системного інформування населення про чинники ризику виникнення злоякісних новоутворень;

важливості та доступності регулярних лабораторних та інструментальних обстежень, періодичного самообстеження з метою профілактики та/або ранньої діагностики злоякісних новоутворень;

наявних можливостей для одужання завдяки ранній діагностиці злоякісних новоутворень;

гарантованого державою безоплатного для пацієнтів надання медичної допомоги у випадку виявлення онкологічного захворювання;

наявної спроможної мережі закладів охорони здоров'я, уповноваженої державою на надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ